top of page

Cèilidh air Chuairt Earra-Ghàidheal  The Argyll Cèilidh Trail

Cèilidh air Chuairt Earra-Ghàidheal

 

Tha Fèis Latharna air dòigh Cèilidh air Chuairt a dhèanamh às dèidh dà bhliadhna far nach deach air aghaidh. 

The Argyll Cèilidh Trail 2024 - 
 
AUDITIONS TO JOIN THE 2024 CEILIDH TRAIL WILL BE ON SATURDAY 13TH APRIL.


APPLY HERE.
WhatsApp Image 2024-03-12 at 17.15.21_780fde0b.jpg
bottom of page