top of page

Cèilidh air Chuairt Earra-Ghàidheal  The Argyll Cèilidh Trail

Cèilidh air Chuairt Earra-Ghàidheal

 

Tha Fèis Latharna air dòigh Cèilidh air Chuairt a dhèanamh às dèidh dà bhliadhna far nach deach air aghaidh. 

The Argyll Cèilidh Trail 2023 - 
 
AUDITIONS TO JOIN THE 2023 CEILIDH TRAIL WILL BE ON 15TH APRIL.


APPLY HERE.
Cèilidh air chuairt 2023 Argyll  (1) copy.jpg
bottom of page